שיטת העבודה


אנו ב'מחלקה הכלכלית' יודעים לספק את המעטפת הכוללת לעסקים קטנים – ניהול כלכלי, הכוונה וייעוץ אסטרטגי, תכנון שיווקי ומכירתי כנגזרת, וכמובן תפעול שוטף למימוש התכנון. השירותים מהווים עזרה ממשית יומיומית לעסק ואף תורמים עם הזמן להתפתחותו.

העסקת כלכלן, יועץ אסטרטגי, מומחה שיווק, או אפילו עובדת פשוטה – עבור עסק קטן, יכולה להוות הוצאה גדולה. לכן, אנו ראשית מאבחנים מהי העזרה הכי דחופה לעסק הפונה, ובהתאם, דואגים לספק לו שירות ברמה המינימלית לה הוא נדרש, על מנת שלא להכביד עליו בהוצאות.

ב'מחלקה הכלכלית' עובדים בתקשורת ישירה ויומיומית מול בעל העסק. עם הזמן, אנו מכירים את העסק על כל היבטיו ומאפייניו, בונים לו יכולות חדשות, מסייעים בתפעול נכון, בהגברת המכירות ובצמצום הוצאות, וביצירת סדר וארגון המאפשרים קבלת תמונה ברורה של העסק.

תהליך העבודה
כאשר אנו מלווים עסק, אנו נמצאים באופן מתמיד בתהליך מעגלי של: אבחון מצב קיים, העלאת הצעות ייעול ושיפור, בניית פתרונות תפעוליים בצורה של קבצי עבודה למימוש המסקנות, שדרוג קבצים ועדכון תכניות, ביצוע בקרות. אנו דואגים לניהול התשתית הכלכלית של העסק, על היבטיה והקשריה השונים - לרבות השיווק, המכירות וההתנהלות הכוללת של העסק.

אנו מעדכנים באופן שוטף ועקבי את קבצי העבודה אשר בנינו עבור העסק, ומתוך ביצוע בקרות שוטפות למדים ואף מחדשים את היעדים באופן מתמיד. אנו דואגים שתהיה לבעל העסק "תמונת מצב" עדכנית שוטפת של העסק, ובהתאם אליה ימשיך התכנון והביצוע בפועל.

תרשים-זרימה