תפעול שוטף של העסק*סיוע מנהלי יתאפשר רק כמוצר נלווה לשירותים בתחום הכלכלי*

עסק קטן זקוק לסיוע אופרטיבי בכדי להימנע ממצבים של פערים בביצוע משימות, בעקבות התנהלות לא נכונה וניהול זמן לא יעיל.
אנו מבינים כי עסק קטן מתקשה לעיתים להעסיק עובדים לטובת הקלה בעומס תפעול העסק. המערכת האופרטיבית מהווה חלק בלתי נפרד מהתנהלות של עסק, ועל כן על מערכת זו להיות מנוהלת בצורה מיטבית ויעילה.
ב'מחלקה הכלכלית' קיימת אופציה לקבלת פתרון בפאן המנהלי, בתוספת על העזרה בתחום הניהול הכלכלי, על מנת שניתן יהיה לבצע את כלל המשימות החשובות הכרוכות בתפעולו השוטף של העסק, בצורה הטובה ביותר. העזרה בתחום הניהול השוטף של העסק מתבצעת תוך הדרכה ופיקוח של הכלכלנים שלנו, ומתאפשרת כחלק מתפיסה גלובלית של ניהול העסק ומשאביו.

להלן מספר דוגמאות לשירותים המנהליים שאנו מספקים:

הקמת ממשק עבודה וירטואלי אשר יותאם לעבודה מרחוק
ארגון ממוחשב – אחסון מידע וקבצים בתיקיות, בצורה מובנית, מאורגנת ושיטתית
הכנת מצגות
הכנת תכניות עבודה וסטטוסים תקופתיים
ארגון ותפעול מסדי נתונים
ניסוח ועריכת מכתבים, מיילים, הסכמים
הגהה ובקרה על קבצים, תכניות עבודה ומצגות
מעקב דוא"ל, מענה וטיפול מול לקוחות וספקים
טיפול בהזמנות עבודה / מכרזים / התקשרויות
ניהול לו"ז ופגישות עבודה (ברמה מינימלית)

הוצאת חשבוניות/קבלות בשם העסק
טיפול בניירת חשבונאית
ביצוע תשלומים לספקים
מעקב גבייה מסודר
טיפול במשכורות עובדים

ניהול שוטף אפקטיבי הוא ניהול המצריך ניסיון, רגישות והבנה.